Collegium Invisibile funkcjonuje jedynie dzięki zaangażowaniu swoich członków. Wszystkie osoby zaangażowane w zarządzanie Collegium – studenci, tutorzy, władze – wykonują swoje obowiązki pro publico bono. Bieżące wydatki administracyjne stowarzyszenia pokrywane są przez składki członkowskie aktywnych członków-studentów. Koszty organizacji programów pokrywane są dzięki zewnętrznym źródłom finansowania. Dzięki temu Collegium Invisibile dysponuje środkami w bardzo efektywny sposób: na każdą złotówkę przeznaczoną na zwrot kosztów organizacyjnych przypadają godziny pracy społecznej naszych członków, partnerów i sympatyków.

Collegium Invisibile posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W czasie ponad dwóch dekad działalności stowarzyszenie zdołało pozyskać zaufanie i wsparcie wielu sponsorów i partnerów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz pozarządowego. Dotychczas wspierały nas m.in. Open Society Foundation, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Fundacją PKO Banku Polskiego, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja im. Batorego, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Fundacja Pogranicze, Miesięcznik Znak, Miasto Warszawa oraz Miasto Kraków. Stale współpracujemy z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci.

Patronat nad działalnością Collegium sprawują najlepsze polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwesytet Łódzki.

Naszą działalność można wspomóc, przekazując darowiznę w formie 1% od podatku dochodowego lub przelewając dowolną kwotę na konto naszego stowarzyszenia.

Wspierają nas