Collegium Invisibile funkcjonuje jedynie dzięki zaangażowaniu swoich członków. Dodatkowe fundusze pozyskujemy ze źródeł rządowych oraz pozarządowych. Bieżące wydatki administracyjne Stowarzyszenia pokrywane są przez składki członkowskie aktywnych członków-studentów. Wszystkie osoby zaangażowane w zarządzanie Collegium – Rada Naukowa, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz tutorzy – wykonują swoje obowiązki pro bono. 

Wesprzyj naszą działalność – pomóż utalentowanym studentom i doktorantom!

Naszą działalność jako organizacji pożytku publicznego (OPP) można dofinansować, przekazując darowiznę w formie 1% od podatku dochodowego, lub przelewając dowolną kwotę na konto naszego stowarzyszenia. Więcej informacji o obydwu formach wsparcia finansowego można znaleźć poniżej: