Kalendarz studiów 2017/2018

17.10.2017 Termin wysyłania zgłoszeń do udziału w programie „Pierwszy Tutor”

27 – 29.10.2017 Obóz jesienny w Bydgoszczy

28.10.2017 Walne Zgromadzenie Członków Collegium

31.10.2017 Termin powiadomienia Zarządu o wyborze tutora lub kontynuowaniu współpracy ze starym tutorem, a także przesłania umowy o tutorial.

30.11.2017 Termin przedłożenia Zarządowi planu tutorialu.

Termin zgłoszenia tematu tutorialu i ramowego planu pracy w ramach programu „Pierwszy Tutor”.

1.01 – 10.03.2017 I etap rekrutacji do Collegium

4 – 7.01.2018 Obóz Zimowy w Zakopanem (integracyjny)

11.02.2018 Termin przesłania koordynatorom programu „Pierwszy Tutor” I meldunku.

31.03.2018 Termin powiadomienia Zarządu o trudnościach związanych z tutorialem oraz ewentualnego zgłoszenia Zarządowi chęci otrzymania urlopu za dany rok akademicki

kwiecień II etap rekrutacji do Collegium

kwiecień II etap rekrutacji do Collegium

1.05.2018 ogłoszenie wyników rekrutacji

maj Colloquia Invisibilia (dokładne daty poszczególnych wydarzeń zostaną ogłoszone w kwietniu, prawdopodobnie Colloquia odbędą się w listopadzie 2018)

25 – 27.05.2018 Obóz Wiosenny w Krakowie

26.05.2018 Immatrykulacja nowych członków i graduacja absolwentów

Walne Zgromadzenie Collegium (głosowanie zmian w statucie i regulaminie)

27.05.2018 Termin przesłania koordynatorom programu „Pierwszy Tutor” II meldunku

25.08 – 2.09 Wioska Olimpijska

31.08.2018 Termin przesłania koordynatorom programu „Pierwszy Tutor” III meldunku

2.09 – 10.09.2018 Szkoła Letnia

wrzesień 2018 Weekendowy obóz podsumowujący edycję 2017/18 programu „Pierwszy Tutor”

31.09.2018 Termin ewentualnego złożenia wniosku o przedłużenie terminu rozliczenia roku

19-21.10.2018 Obóz jesienny w Warszawie

20.10.2018 Walne Zgromadzenie Członków Collegium (wybór nowych władz)

31.10.2018 Termin złożenia dokumentów do zaliczenia roku

UWAGA! Powyższe daty mogą ulec zmianie. Terminy wszystkich wydarzeń będą każdorazowo potwierdzane przez ich organizatorów.