JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA?

Studia w Collegium Invisibile opierają się na udziale w organizowanych przez nas programach i obozach naukowych oraz w zaangażowaniu w życie stowarzyszenia. Ich elastyczna konstrukcja umożliwia członkom stowarzyszenia wybranie form działalności odpowiadających ich zainteresowaniom oraz sytuacji akademickiej i zawodowej.

Zasady studiów

  • każdy członek Collegium każdego roku może wziąć udział w dowolnej liczbie programów, powinien zaangażować się w co najmniej jeden z nich
  • każdy członek Collegium na początku studiów powinien rozpocząć współpracę w ramach Programu tutorialnego, tutoriale mogą trwać dowolną liczbę lat i można podjąć ich dowolną liczbę
  • by otrzymać tytuł absolwenta, trzeba zakończyć przynajmniej trzy lata studiów poprzez udział w programach i uczestnictwo w obozach naukowych, z możliwością wzięcia urlopu; studiować można jednak, i tak robi większość członków, aż do 7 lat lub do zakończenia przewodu doktoranckiego
  • każdy członek Collegium jest zachęcany do koordynacji programów oraz czynnego udziału w zarządzaniu stowarzyszeniem
  • po graduacji nie tracimy kontaktu, współpracujemy z absolwentami, którzy często stają się tutorami lub gośćmi na naszych obozach i szkołach letnich

Szczegółowe informacje dotyczące studiów zawarte są w Regulaminie Studiów Collegium Invisibile.