Studia

O przyjęcie do grona Collegiantów mogą ubiegać się studenci polskich i zagranicznych uczelni wyższych, będący na II lub III roku studiów licencjackich, I lub II roku studiów magisterskich lub studenci, którzy ukończyli I rok studiów jednolitych.

W ramach studiów istotne jest zaangażowanie w projekty edukacyjne realizowane przez Collegium: Tutorial, programy Piramidy Wiedzy takie jak Pierwszy Tutor, Szkoła Letnia i Wioska Olimpijska.

Obowiązki studenta:

  • odbyć Tutorial najpóźniej w drugim roku studiów,
  • uczestniczyć w każdym roku akademickim w przynajmniej jednym z projektów edukacyjnych,
  • uczestniczyć w każdym roku akademickim w co najmniej jednym obozie naukowym,
  • przynajmniej raz na dwa lata zaprezentować referat podczas obozu naukowego.

W przypadku niedopełnienia obowiązku należy wnioskować o urlop na dany rok akademicki, jednak urlop nie może trwać dłużej niż dwa kolejne lata.

Student może ubiegać się o status absolwenta po trzech latach aktywnej działalności w Collegium. Maksymalny czas trwania studiów, wliczając czas urlopu, wynosi 7 lat. Studia nie trwają jednak dłużej niż do dnia uzyskania stopnia naukowego doktora.

 

Wszystkie informacje dotyczące studiów zawarte są w Regulaminie Studiów Collegium Invisibile.