Tegoroczna rekrutacja już się zakończyła. Jej wyniki prezentujemy tutaj. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej – o szczegółach poinformujemy pod koniec 2019 r.

Zasady rekrutacji w roku akademickim 2018/19 pozostawiamy tymczasem na stronie, znajdują się one poniżej.


Studia w Collegium Invisibile to niepowtarzalna okazja do rozwoju naukowego dla studentów wszystkich kierunków, zarówno humanistyczno-społecznych, jak i ścisłych. Oferujemy możliwość rozwijania kompetencji naukowych oraz warsztatu badawczego. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w obozach naukowych, prowadzą zajęcia dla uzdolnionej młodzieży licealnej i współtworzą dynamiczne młode środowisko akademickie. Studia w Collegium Invisibile trwają od trzech do siedmiu lat, a dokładne zasady studiowania określa Regulamin Studiów dostępny na stronie Stowarzyszenia.

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia?

O członkostwo w Stowarzyszeniu Naukowym Collegium Invisibile mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych będący w chwili składania aplikacji studentami II–III roku studiów pierwszego stopnia, I–II roku studiów drugiego stopnia lub II–VI roku studiów jednolitych.

Na czym polega rekrutacja?

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze Stowarzyszeniem). Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium.

Harmonogram rekrutacji:

Rozpoczęcie rekrutacji:
15 grudnia 2018

Formularz rekrutacyjny jest dostępny do wypełniania (prosimy o dołączenie pracy pisemnej o charakterze naukowym).

Termin nadsyłania aplikacji:
10 marca 2019, 24:00 

Wyniki I etapu rekrutacji:
31 marca 2019

Zakwalifikowani kandydaci otrzymają od nas powiadomienie mailem.

Rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu:
kwiecień 2019

Wyniki II etapu rekrutacji:
30 kwietnia 2019

Zakwalifikowani kandydaci otrzymają od nas powiadomienie mailem, a ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Aktualności.

Zainteresowani kandydaci mogą uzyskać feedback na temat swojej aplikacji.

Formularz rekrutacyjny (termin nadsyłania zgłoszeń minął, tu można zobaczyć pytania)

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji do Collegium Invisibile, napisz do nas: info@ci.edu.pl.