Studia w Collegium Invisibile to niepowtarzalna okazja do rozwoju naukowego dla studentów wszystkich kierunków, zarówno humanistyczno-społecznych, jak i ścisłych i medycznych. Oferujemy możliwość rozwijania kompetencji naukowych oraz warsztatu badawczego. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w obozach naukowych, prowadzą zajęcia dla uzdolnionej młodzieży licealnej i współtworzą dynamiczne młode środowisko akademickie. Studia w Collegium Invisibile trwają od trzech do siedmiu lat, a dokładne zasady studiowania określa Regulamin Studiów dostępny na stronie Stowarzyszenia.

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia?

O członkostwo w Stowarzyszeniu Naukowym Collegium Invisibile mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych będący w chwili składania aplikacji studentami II–III roku studiów pierwszego stopnia, I–II roku studiów drugiego stopnia lub II–VI roku studiów jednolitych.

Na czym polega rekrutacja?

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze Stowarzyszeniem). Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium.

Harmonogram rekrutacji:

Rozpoczęcie rekrutacji:
9 grudnia 2019

Formularz rekrutacyjny jest dostępny do wypełniania (prosimy o dołączenie pracy pisemnej o charakterze naukowym).

Termin nadsyłania aplikacji:
16 lutego 2020, 24:00 

Wyniki I etapu rekrutacji:
początek marca 2020

Zakwalifikowani kandydaci otrzymają od nas powiadomienie mailem.

Rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu:
marzec, kwiecień 2020

Wyniki II etapu rekrutacji:
do końca kwietnia 2020

Zakwalifikowani kandydaci otrzymają od nas powiadomienie mailem, a ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Aktualności.

Zainteresowani kandydaci mogą uzyskać feedback na temat swojej aplikacji.

Formularz rekrutacyjny

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji do Collegium Invisibile, napisz do nas: info@ci.edu.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w wydarzeniu na Facebooku.