Studia w Collegium Invisibile to niepowtarzalna okazja do rozwoju naukowego dla studentów wszystkich kierunków, zarówno humanistyczno-społecznych, jak i ścisłych. Oferujemy możliwość rozwijania kompetencji naukowych oraz warsztatu badawczego. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w obozach naukowych, prowadzą zajęcia dla uzdolnionej młodzieży licealnej i współtworzą dynamiczne młode środowisko akademickie. Studia w Collegium Invisibile trwają od 3 do 7 lat, a dokładne zasady studiowania określa Regulamin Studiów.

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia?

O członkostwo w Stowarzyszeniu Naukowym Collegium Invisibile mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych, będący w chwili składania aplikacji studentami II-III roku studiów pierwszego stopnia, I-II roku drugiego stopnia lub II-VI roku studiów jednolitych.

Na czym polega rekrutacja?

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na ocenie nadesłanego przez kandydata formularza oraz pracy pisemnej o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze Stowarzyszeniem). Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. Szczegółowe zasady rekrutacji do Collegium znajdują się w Regulaminie Studiów.

Harmonogram rekrutacji:

  • Etap I: 1.01.2018 – 10.03.2018 – wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie pod adresem info [at] ci.edu.pl pracy pisemnej o charakterze naukowym. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji zostaną podane po około 3 tygodniach.
  • Etap II: 04.2018 – rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu będą miały miejsce w drugiej połowie kwietnia.

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji do Collegium Invisibile, napisz do nas: info [at] ci.edu.pl.

Formularz rekrutacyjny do pobrania tutaj – kliknij!