Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Psycholog, doktorant w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Kierownik Diamentowego Grantu poświęconego badaniu zaburzeń preferencji seksualnych. Zainteresowania naukowe obejmują parafilie oraz psychologię placebo.