Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Psycholog, doktorant w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Kierownik Diamentowego Grantu poświęconego badaniu zaburzeń preferencji seksualnych. Zainteresowania naukowe obejmują diagnozę sądowo-seksuologiczną, zaburzenia preferencji seksualnych oraz czynniki psychologiczne wpływające na proces leczenia.