Wojciech Oronowicz

Student psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przewodniczący Stowarzyszenia Naukowego Psychologia i Seksuologia LGBT. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Psychoseksuologia”. Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz rozdziałów monograficznych. Uczestnik czynny kilkudziesięciu konferencji naukowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują charakterystykę parafilii patologicznych i niepatologicznych.