Wojciech Kordyzon

Wojciech Kordyzon

Studiuje filologię polską i historię sztuki w Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje jako lektor języka polskiego dla cudzoziemców. Interesuje się kulturą dawną w jej rozmaitych przejawach, zwłaszcza historią druku i literaturą szesnastego stulecia. Zajmuje się edytorstwem tekstów staropolskich. W Collegium Invisibile od 2016 roku.