Wiktor Paskal

Absolwent kierunku lekarskiego na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorant i asystent w Zakładzie Metodologii Badań Naukowych. Aktualnie koncentruje się na problematyce nowych zastosowań znanych leków w gojeniu ran oraz regeneracji uszkodzeń nerwów obwodowych. Bada i rozwija techniki brachyterapii biologicznej z wykorzystaniem wolnych płatów tkankowych.