Tymoteusz Król

Tymoteusz Król (Tiöma fum Dökter), Wilamowianin, członek Stowarzyszenia „Wilamowianie” i Zespołu Regionalnego „Wilamowice”. Etnolog, germanista, antropolog. Działacz na rzecz rewitalizacji języka wilamowskiego i kultury Wilamowic. Przedstawiciel nurtu wilamowskich badań autochtonicznych. Pracuje w projektach związanych z językiem i kulturą Wilamowic na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorant w Instytucie Slawistyki PAN w ramach interdyscyplinarnych studiów „Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”.