Szymon Mazurkiewicz

Absolwent prawa na UJ z wyróżnieniem, obecnie doktorant na WPiA UJ oraz student filozofii na UJ. Jego zainteresowania obejmują teorię i filozofię prawa, w szczególności filozofię praw człowieka i prawa międzynarodowego oraz współczesną metafizykę analityczną. Obecnie realizuje grant Narodowego Centrum Nauki „Filozofia praw człowieka w świetle współczesnej metafizyki analitycznej”.