Piotr Brzostek

Moje pasja naukowa koncentruje się wokół komparatystyki prawniczej na styku tradycji common law i civil law, szczególnie w prawie cywilnym.