Paulina Korneluk

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Filologii Słowiańskiej na kierunku filologia ukraińska oraz absolwentka studiów magisterskich historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie studentka studiów doktoranckich nauk o kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod kierunkiem prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos pisze rozprawę doktorską dotyczącą dziejów architektury, urbanistyki oraz budowania mitów miasta Zamościa w latach 1772-2020. Naukowo zajmuje się także historią urbanistyki i architektury od końca XVIII, XIX i XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej, architektura polityczną, pomnikami w miastach, architektonicznymi walkami w przestrzeni miejskiej oraz dekonstrukcją mitów bohaterów narodowych w ich artystycznych przedstawieniach. W Collegium od 2017 roku, w ramach tutorialu współpracuje z prof. Iwoną Lubą z Uniwersytetu Warszawskiego.