Paulina Gurgul

Paulina Gurgul

Jest doktorantką w Instytucie Filozofii UJ, ukończyła filozofię w ramach MISH oraz elektroniczne przetwarzanie informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała również na Sapienza Università di Roma. Zajmuje się filozofią francuską XX wieku, koncentrując się na związkach filozofii i literatury – jako laureatka Diamentowego Grantu realizuje projekt badawczy Filozoficzne ujęcia wyobraźni poetyckiej. Wokół myśli Gastona Bachelarda. Przewodniczyła Kołu Naukowemu Studentów Filozofii UJ, a aktualnie sprawuje funkcję opiekuna naukowego Sekcji Filozofii Kultury. Stypendystka MNiSW (2015, 2016, 2017), Rektora UJ (2013-2018) oraz Fundacji „Sapere Auso” (2015). W Collegium od 2015 roku – prowadziła warsztaty Wątki oniryczne w filozofii i literaturze podczas Szkoły Letniej 2015 oraz brała udział w programie Pierwszy Tutor. W ramach tutorialu z prof. dr hab. Agnieszką Ziołowicz zajmowała się ideą wyobraźni w XIX wieku. Członek zarządu w kadencjach 2015/2016 i 2017/2018.