Patrycja Danyło

Absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii badań nad starszym i środkowym okresem epoki kamienia. Obecnie zajmuje się ewolucją narracji o Neandertalczyku w kontekście rozwoju metod badawczych i przemian metodologicznych. W Collegium od 2016 roku.