Mateusz Lewandowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół prawa podatkowego oraz prawa energetycznego. Obecnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje projekt badawczy dotyczący problematyki opodatkowania sektora energetycznego.