Mateusz Chaberski

Mateusz Chaberski

Doktorant w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki UJ. Absolwent kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Stypendysta programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Interesuje się hybrydycznymi formami sztuki najnowszej (bioart techno art, digital art), współczesną teorią asamblaży, zagadnieniem pamięci zbiorowej oraz teorią i praktyką tłumaczenia dramatu. Przygotowuje rozprawę doktorską pod wstępnym tytułem Doświadczenie jako asamblaż w laboratorium sztuki najnowszej. Pracuje jako redaktor inicjujący w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Didaskaliami. Autor książki Doświadczenie (syn)estetyczne. Perfomatywne aspekty przedstawień site-specific (2015), wydanej przez wydawnictwo Księgarnia Akademicka. Jego pozaakademickie zainteresowania obejmują gotowanie, muzyka współczesna w jej różnych odmianach oraz kulturę krajów anglosaskich. Chciałby znaleźć więcej wolnego czasu na ulubiony jogging i pływanie.