Marta Marciniak

Marta Marciniak

Studentka IV roku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach MISH-u studiuje psychologię, filozofię i kognitywistykę. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół neuropsychologii, zwłaszcza na tematyce świadomości, kreatywności i sieci neuronalnych; a także bioetyki – w obrębie zagadnień dotyczących moralnych aspektów powoływania do życia designer babies oraz saviour sibling. Odbyła staże w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie oraz w Instytucie Inżynierii Biomedycznej na ETH Zurich. Poza neuropsychologią Martę pasjonuje teatr, opera, balet. Po zakończeniu edukacji teatralnej w Ognisku Teatralnym u Machulskich, przekazuje swoją wiedzę na ten temat podczas warsztatów organizowanych w ramach Szkół Letnich Collegium Invisibile.