Marek Świdrak

Ukończył Prawo, Ochronę Dóbr Kultury i Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie przytogotowuje doktorat z Historii Sztuki na UJ. Zajmuje się historią architektury nowożytnej, zwłaszcza na obszarze Europy Środkowej, a także badaniami dotyczącymi dziedzictwa kulturowego, szczególnie prawnych aspektów jego ochrony i zarządzania nim.

W Collegium Invisivile od 2014 roku. Dotychczas odbywał tutoriale z zakresu historii sztuki z dr. hab. Piotrem Gryglewskim z Uniwersytetu Łódzkiego i z zakresu prawa ochrony dóbr kultury z dr. hab. Piotrem Doboszem z UJ. Prowadzi na UJ wykłady z prawa dziedzictwa kulturowego.