Marcin Lewicki

Absolwent studiów licencjackich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie przygotowuje pracę magisterską. Interesuje się europejską sztuką awangardową XX wieku. Jako stażysta uczestniczył w przygotowaniu wystawy „Zaraz po wojnie” w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, której tematyka koresponduje z jego zainteresowaniami badawczymi.