Maksymilian Michał Dąbkowski

Studiuje lingwistykę i logikę na Uniwersytecie Browna w Providence, Rhode Island. Interesuje się składnią, semantyką formalną, filozofią języka i językami Ameryki Południowej. Obecnie poświęca się badaniom nad językiem kofańskim z pogranicza Ekwadoru i Kolumbii. W ramach pracy licencjackiej zajmuje się fonologią kofańskiego akcentu wyrazowego.