Magda Raczkowska

Studentka Fizyki Medycznej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zastosowań fizyki w biologii i medycynie, a w szczególności, obrazowania chemicznego oraz radioterapii protonowej. Przewodniczyła Kołu Naukowemu Fizyków Medycznych KERMA na AGH oraz organizatorka Ogólnopolskiej Konferencji „Fizyka Dla Medyka”. Uczestniczka GSI Summer School w Instytucie Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt, gdzie prowadziła badania w zakresie minimalizacji rozproszenia wiązki w terapii ciężkimi jonami na skutek ruchu narządów.  Stypendystka programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w zakresie „Pancreatic cancer comprehensive histopatology based on chemical imaging”.

Prywatnie zapalona narciarka zjazdowa.