Konrad Wyszkowski

Urodzony 19 kwietnia 1995 roku w Warszawie. Student IV roku kierunków prawo (w Wydziale Prawa i Administracji UW) i filozofia (w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii tegoż Uniwersytetu), w ramach studiów w Kolegium MISH UW. Interesuje się epistemologią, dialektyką heglowską, historiozofią, filozofią prawa i teorią prawa.