Kacper Kowalczyk

Kacper Kowalczyk

Jest doktorantem na wydziale filozofii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Interesuje się etyką, metafizyką, logiką i teorią decyzji. Jego doktorat dotyczy etyki populacji, czyli dziedziny, która porównuje dystrybucje dobrobytu z moralnego punktu widzenia. Pytania, którymi się zajmuje, to na przykład: ‘czy równość jest wartością?’, ‘czy obniżenie standardu życia obecnego pokolenia można zrekompensować poprzez wzrost liczby ludzi w przyszłości?’, ‘czy dobrobyt przyszłych pokoleń ma taką samą wagę jak dobrobyt obecnego pokolenia?’, ‘czy etyka powinna skupiać się na całych życiach czy na ich fragmentach?’. Ukończył z wyróżnieniem licencjat z filozofii na Uniwersytecie w Cambridge i magisterium z filozofii na Uniwersytecie w Oksfordzie. Jego studia finansowo wsparły do tej pory: Newton Trust, Trinity College (Cambridge), Arts and Humanities Research Council, Wolfson College (Oxford), Faculty of Philosophy (Oxford).