Jan Skarbek-Kazanecki

Doktorant w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, student filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe (2017), fundacji Onasis (2015) oraz Uniwersytetu im. Kapodistriasa w Atenach (2015, 2018). Interesuje się archaiczną poezją grecką, zwłaszcza tradycją elegijną, metodologią nauk humanistycznych oraz współczesnym językiem greckim; przygotowuje rozprawę doktorską pod wstępnym tytułem „Pojęcie δίκη (‚sprawiedliwości’) w Corpus Theognideum”.