Dominik Dworniczak

Aktualnie studiuje prawo i historię w ramach MSI Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje
się francuskim oświeceniem (ze szczególnym naciskiem na filozofię polityczną, ideę
postępu i religijność), rewolucją francuską (jej kulturą polityczną i historiozofią), a także
historią historiografii. Oprócz tego zapalony debatant oksfordzki. W 2017 roku był
członkiem drużyny, która zdobyła III miejsca na I Akademickich Mistrzostwach Polski
Debat Oksfordzkich. W Collegium od 2018 roku.