Damian Gałuszka

Jestem groznawcą i absolwentem Wydziału Humanistycznego AGH, a obecnie doktorantem w Instytucie Socjologii UJ. Aktualnie zajmuję się badaniem gier cyfrowych jako narzędzia pomyślnego starzenia się wśród osób 60+. Opublikowałem kilkanaście tekstów naukowych (między innymi w „Studiach Socjologicznych”, „Kulturze i Edukacji”, „Homo Ludens” czy „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”), w tym trzy książki: „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku”, „Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa” oraz „Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje” (e-book do pobrania za darmo ze strony www.grywrodzinie.pl). Byłem wyróżniany za swoje osiągnięcia naukowe, między innymi nagrodą I stopnia Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w konkursie im. F. Znanieckiego w roku 2017. Jestem związany z Ośrodkiem Badań Groznawczych Wydziału Polonistyki UJ oraz Polskim Towarzystwem Edukacji Medialnej.