Bartosz Piotr Bednarczyk

Student II-stopnia filologii francuskiej i filozofii w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach stypendium studiował również na Université Paul Valéry w Montpellier. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na współczesnej filozofii kontynentalnej. W ramach studiów w Collegium zajmuje się filozofią francuską. Dwukrotnie nagrodzony Stypendium MNiSW, czterokrotnie nagrodzony Stypendium Rektora UJ. Członek Collegium Invisibile od 2016 roku.