Bartosz Biskup

Bartosz Biskup jest studentem filozofii w ramach MISH oraz prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii aktów mowy i ich aspektów filozoficznych oraz prawnych. Interesuje się również filozofią eksperymentalną, metaetyką oraz filozofią humoru. Od 2014 roku jest przewodniczącym Koła Naukowego Filozofii Prawa TBSP UJ.

W Collegium Invisibile od 2017 roku.

Gdyby nie odkrył ścieżki naukowej, zostałby kucharzem. Dalej to rozważa.