Artur Kołodziejczyk

Artur Kołodziejczyk

Filozof, teolog. Jest doktorantem w Katedrze Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Łódzkiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Szoah jako impuls do rewizji filozoficznych
pytań o Boga i człowieka – w ujęciu Hannah Arendt i Hansa Jonasa”. W 2015 roku z tytułem summa
cum laude ukończył Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie; Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego uznało jego magisterium za najlepszą
pracę magisterską z teologii w Polsce w ówczesnym roku akademickim. Od 2013 roku jest członkiem
Collegium Invisibile, gdzie zajmuje się filozofią dialogu oraz teologią spotkania. W swoich badaniach
w ramach odbytego projektu tutorialnego zaproponował zupełnie nowy paradygmat teologiczny –
„teologię spotkania”. W latach 2016–2017 był członkiem Zarządu Collegium Invisibile. W 2017 roku
otrzymał stypendium od Rządu Państwa Izrael na staż naukowo-badawczy dla doktorantów na rok
akademicki 2018/2018 na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Tel Awiwie. Interesuje
się antropologią filozoficzną, filozofią dramatu, egzystencjalizmem oraz teologią sztuki.