Alicja Neumann

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich z filozofii i jednolitych magisterskich z
psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W obszarze psychologii zajmuje się problemem jakości opieki okołoporodowej i bada
doświadczenia porodowe kobiet oraz ich wpływ na funkcjonowanie diady matka-dziecko.
Jako filozof bada myśl Starożytnego Egiptu i tropi jej pozostałości w filozofii hellenistycznej.
Założycielka i wieloletnia koordynatorka Sekcji Filozofii i Nauk Królestw Starożytnych Koła
Naukowego Studentów Filozofii UJ, której działania koncentrują się na badaniu filozofii
starożytnego Bliskiego Wschodu.

Była podopieczna, a obecnie tutor Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W Collegium
Invisibile od 2017 roku. Realizowała Tutorial dotyczący egipskich mitów kreacyjnych i ich
znaczenia dla wyklarowania się doktryn creatio ex deo i creatio ex nihilo pod opieką dr.
Andrzeja Ćwieka z UAM.