Aleksandra Majak

Jest studentką literatury porównawczej na Uniwersytecie Cambridge, gdzie zajmuje się wpływem idei teoretycznych T. S. Eliota na kształt poezji Tadeusza Różewicza. Z kręgu jej akademickich zainteresowań znajduje się teoria literatury, Brytyjski modernizm, poezja Polska XX wieku oraz autotematyczność, podmiotowość, poezja konfesyjna i teorie autobiografii. Pod naukową opieką Profesor Magdy Heydel kończyła licencjat na Uniwersytecie Jagiellońskim pracą o „Czterech Kwartetach T. S. Eliota jako metapoetyckim dialogu”. Od maja 2016 roku zaangażowana w międzynarodowy projekt badawczy „Creating Characters, Inventing Lives: The Art of the Self”. Stypendystka Erasmus+ na roczną naukę na University College London. Członkini T. S. Eliot Society of Great Britain oraz PEN Clubu. Koordynator, mentor i członek teamu Poland w ramach Projektu Access oraz ambasadorka Cambridge w The Kings Foundation. W wolnych chwilach podróżuje, czyta, fotografuje i pływa na kitesurfingu.