Aleksander Palikot

Absolwent studiów licencjackich w zakresie filozofii i porównawczych studiów cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów magisterskich w zakresie socjologii na Uniwersytecie Oksfordzkim i historii intelektualnej na Uniwersytecie Edynburskim. Podejmowana przez niego zróżnicowana tematycznie działalność badawcza organizuje się wokół problemów historii, socjologii i teorii wiedzy. Dotyczy koncepcji Epoki Osi (oraz szerzej porównawczej socjologii filozofii i religii), polskiego Oświecenia (w szczególności „Rodu Ludzkiego” Stanisława Staszica) oraz innych zagadnień związanych z socjologią historyczną i historią intelektualną. Poza tym interesuje się sektorem kreatywnym oraz dziennikarstwem wyjaśniającym. Odbywał staże w agencji badawczej (INQUISIO.research), prodemokratycznej organizacji międzyrządowej (Community of Democracies) oraz międzynarodowym zrzeszeniu europejskich uniwersytetów (Europaeum).