Aleksander Musiał

Doktorant historii sztuki nowożytnej na Princeton University oraz absolwent kultury klasycznej (Classics) na Uniwersytecie w Cambridge (UK). Jego obecne badania analizują zjawisko politemproralności w doświadczeniu rzeźby i architektury, zwłaszcza na przykładzie relacji między recepcją antyku a narodzinami nowoczesności w Europie Wschodniej XVIII wieku. Poprzednie zaś projekty naukowe dotyczyły współzależności między buntem i tradycją w dziełach G. B. Piranesiego, teorii piękna arbitralnego w myśli Claude’a Perrault, oraz paradoksami autentyczności na przykładzie zbiorów antyczności Gustawa III w Sztokholmie. Były stażysta działu kuratorskiego we Frick Collection i stypendysta brytyjskich stacji naukowych w Rzymie i w Atenach, przed wyjazdem z kraju studiował historię sztuki, romanistykę i filologię klasyczną w ramach Kolegium MISH UW.