Aleksander Musiał

Jest doktorantem historii sztuki nowożytnej na Princeton University
oraz absolwentem kultury klasycznej (Classics) na Uniwersytecie w Cambridge (UK).
Jego obecne badania analizują zjawisko politemproralności w doświadczeniu rzeźby
i architektury, zwłaszcza na przykładzie relacji między recepcją antyku a narodzinami nowoczesności w Europie Wschodniej XVIII wieku. Poprzednie zaś projekty naukowe dotyczyły współzależności między buntem i tradycją w dziełach G. B. Piranesiego, teorii piękna arbitralnego w myśli Claude’a Perrault, oraz mecenatu artystycznego Gustawa III w Sztokholmie.
Stypendysta brytyjskich stacji naukowych w Rzymie i w Atenach, przed wyjazdem z kraju studiował historię sztuki, romanistykę i filologię klasyczną w ramach Kolegium MISH UW.