Natalia Bukowska

Studiuje historię sztuki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie przebywa na wymianie na Uniwersytecie Rzymskim Sapienza. W ramach pracy magisterskiej bada modernizacje kościołów wczesnochrześcijańskich w okresie kontrreformacji. W Collegium prowadzi tutorial z historii sztuki oraz współpracuje z profesor Cateriną Volpi, badając wystrój i dekoracje nowożytnych pałaców na przykładzie posiadłości rodziny Pamphilj.