Sebastian Lewandowski

Student V roku na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom licencjacki obronił na podstawie pracy „Struktura terminowa stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w latach 2001-2015”.

Były członek organizacji studenckich AIESEC UW i Koła Naukowej Strategii Gospodarczej WNE, gdzie był odpowiedzialny m.in. za projekt Native School 2015 oraz oraz redakcję artykułów w studenckim magazynie To Zależy. Autor artykułów popularnonaukowych w magazynach studenckich To Zależy oraz Magiel. Naukowo zainteresowany wykorzystaniem metod matematycznych w ekonomii, w takich dziedzinach jak aktuariat, ekonometria czy modelowanie finansowe oraz ekonomią polityczną i psychologią.

Aktualnie pracownik jednej z czołowych firm konsultingowych w zakresie doradztwa technologicznego