Tomasz Korbak

Tomasz Korbak jest absolwentem kognitywistyki i filozofii w ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie realizuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN projekt pt. „Formalne i obliczeniowe modele samoorganizacji w kognitywistyce” finansowany przez MNiSW w ramach programu Diamentowy Grant. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obliczeniowego modelowania procesów poznawczych, sieci neuronowych i filozofii nauki. W Collegium od 2017 roku.