Marta Emilia Bielińska

Studentka III roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (kierunek wiodący: filozofia) oraz II roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (kierunek wiodący: fizyka, specjalizacja teoretyczna). W ramach obecnych studiów interesuje się przede wszystkim filozofią czasu i przestrzeni, metafizyką modalności, logikami modalnymi oraz prawami przyrody. Zajmują ją wszelkie zagadnienia formalne w filozofii. Napisała pracę licencjacką o argumencie Immanuela Kanta z nieprzystających odpowiedników. W ramach tutorialu Collegium zajmuje się logiką Jeffrey’go w kontekście logiki przekonań.
W Collegium od 2017 roku. Prowadziła zajęcia „Dlaczego ogórek nie śpiewa? – podstawy logiki modalnej” podczas ostatniej Szkoły Letniej.