Maria Różańska

Maria Różańska jest studentką szóstego roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, odbyła roczny staż na Uniwersytecie Pierre Marie Curie – Sorbonne w Paryżu, w Collegium Invisibile od 2015r. Jej zainteresowania naukowe początkowo obejmowały immunologię – a w jej ramach pracę w laboratorium, gdzie zajmowała się komórkami NK jako mediatorami działania związków przeciwnowotworowych. Obecnie naukowo zajmuje się kardiologią, m.in. wpływem obturacyjnego bezdechu sennego na nadciśnienie tętnicze. W przyszłości pragnie zostać lekarką medycyny wewnętrznej, jak i kontynuować pracę naukową.