Termin

Termin: 21 sierpnia – 29 sierpnia 2014 r.
Miejsce: Pałac w Ciążeniu

Warsztaty

Prowadzący____ Tytuł zajęć
Małgorzata Adamczyk
Artur Kołodziejczyk
Dzieci jednego boga? Blaski i cienie dialogu międzyreligijnego na przykładzie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego
Bartłomiej Czajka Prawda, wiedza i relatywizm
Joanna Durlik Jedna głowa, dwa języki: wprowadzenie do badań nad dwujęzycznością
Mikołaj Getka-Kenig Jak czytać sztukę? Wstęp do metodologii badań artystycznych
Michał Jędrzejek Oblicza religii dzisiaj
Maciej Juzaszek Czy możemy mieć moralnego farta albo moralnego pecha?
Aleksandra Krogulska Jak dokładnie pamiętamy przeszłość? O zapominaniu i zniekształceniach pamięci
Paweł Ochmann Law & Economics
Paweł Sobczuk Od Rentgena do PCR – stare i nowe metody w diagnostyce medycznej
Katarzyna Szymańska
Karolina Wątroba
Spór o porównanie
Bartosz Wołodkiewicz Wolność, władza, reprezentacja w myśli liberalnej

Referaty

Uczestnik Tytuł referatu Opiekun naukowy
Szymon Baluszek Analiza genetyczna egzotoksyny Y w S.pombe Paweł Sobczuk
Anna Dymarczyk Reinterpretacja zmysłowej natury Czarnego Łabędzia Karolina Wątroba
Dariusz Dziubacki Za i przeciw wydobyciu gazu łupkowego Bartosz Wołodkiewicz
Andrzej Frączysty Między fikcją a pisarstwem historycznym – dwa sposoby „przedstawiania” doświadczenia granicznego Michał Jędrzejek
Stanisław Frejlak Prawa Człowieka jako nowa religia cywilizacji Zachodu Małgorzata Adamczyk
Marek Grzesiak Przeżywalność populacji larw barczatki sosnówki po przezimowaniu w trakcie przepoczwarczania z terenu Nadleśnictwa Międzychód Paweł Sobczuk
Marcin Janus Lingua Latina Obscena – czy po łacinie można mówić nieprzyzwoicie? Bartłomiej Czajka
Bruno Jasic Lokalna wspólnota obywatelska sposobem na demokratyzację życia publicznego i upowszechnienie odpowiedzialności społecznej? Maciej Juzaszek
Jan Jęcz Wprowadzenie do remiksów Małgorzata Adamczyk
Emilia Juda Zagrożenia płynące z dominacji języka angielskiego Joanna Durlik
Katarzyna Krężołek Postać i twórczość Franza Kafki a jego literacka psyche Katarzyna Szymańska
Damian Lesiak „Dziady” jako alternatywna wizja nowoczesności. Projekt niedokończony Michał Jędrzejek
Magdalena Michalska Stanisław August Poniatowski – patriota czy zdrajca? Bartosz Wołodkiewicz
Łukasz Oleksy Czy we współczesnym świecie jest miejsce dla kary śmierci? Maciej Juzaszek
Magdalena Strąk Samotność w obrazach Fridy Kahlo Karolina Wątroba
Andrzej Strzałkowski Świat na rozdrożu: katastrofa czy przetrwanie? Artur Kołodziejczyk
Kinga Szczepanek Aberracje chromosomowe i ich skutki dla zdrowia człowieka Joanna Durlik
Grzegorz Szymborski Czasy saskie jako moment kształtowania nowoczesnego państwa polskiego Mikołaj Getka-Kening
Monika Tabor Obcy przybysze wokół nas – kenofity. Korzyści i zagrożenia wynikające z ich obecności w środowisku naturalnym Paweł Sobczuk
Cezary Węgliński Cena wielkości: Juliusz Cezar – zmęczony wódz i więzień miasta. Wybiórcza biografia dyktatora Paweł Ochmann

Zaproszeni goście

dr Krzysztof Posłajko (Instytut Filozofii UJ)

zajęcia Czy frytki są pyszne? Prawda a sądy smaku

Koordynatorzy

Aleksandra Krogulska, Joanna Durlik, Bartłomiej Czajka