Termin

Termin: 24 lipca – 2 sierpnia 2010 r.
Miejsce: Pałac w Ciążeniu

Warsztaty

Prowadzący

Tytuł zajęć

Agata Stasik W jaki sposób socjologia opisuje świat? – wstęp do metodologii badań społecznych
Weronika Czyżewska Trans, Dostojewski, Poezja, Rosja – czyli o filozofowaniu siekierą, historii imperium i duszy rosyjskiej
Marta Kołczyńska Inny islam
Małgorzata Adamczyk Śladami Medei na przestrzeni dziejów
Krzysztof Niewiadomski Z perspektywy Milanówka. Eseje historyczne Jarosława Marka Rymkiewicza
Leopold Hess Wprowadzenie do lektury tekstu filozoficznego
Mateusz Grochowski Wstęp do teorii prawa prywatnego
Szymon Zaręba Negocjacje międzynarodowe we współczesnej praktyce dyplomatycznej
Damian Jasiński Pierwsi mnisi w chrześcijaństwie
Barbara Pomiechowska
Mikołaj Zaborowski
Jak działa język?
Tomasz Stefanek Czego uczy Machiavelli?

Referaty

Uczestnik

Tytuł referatu

Opiekun naukowy

Katarzyna Wiśniewska Śmiertelni nieśmiertelni, czyli o umierających bogach w mitologii greckiej Małgorzata Adamczyk
Alicja Bielak Retoryka w dialektyce platońskiej Tomasz Stefanek
Anna Tomaszkiewicz Teatr miejsca. Teatr Wierszalin i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice – jak miejsce wpływa na teatr Krzysztof Niewiadomski
Paweł Bondaruk Apokryf współczesny Romana Brandstaettera Damian Jasiński
Dominika Micał Symboliczny język dźwięków – o retoryce muzycznej Mikołaj Zaborowski
Martyna Gałdecka Imperializm Stanów Zjednoczonych w XIX wieku – od sztucznego tworu po największą potęgę światową Mateusz Grochowski
Dawid Rogacz Czy empiryzm Rogera i Francisa Baconów zasługują na miano pionierskich? Leopold Hess
Jan Rosa Czy nauka rozwija się liniowo? Leopold Hess
Maciej Marzec Hipoteza Sapiro-Whorfa, czyli w jaki sposób język buduje nasz ogląd świata Agata Stasik
Marta Składanek Europa Środkowa – fantazmat czy aksjomat? Weronika Czyżewska
Sebastian Smoliński Hitchcock & Dali – oblicza surrealizmu Małgorzata Adamczyk
Łukasz Staruszkiewicz Ringi pofortyfikacyjne jako element spajający tkankę miasta Krzysztof Niewiadomski
Michał Leszczyński Ekonomia w świecie polityki czy polityka w świecie ekonomii? Marta Kołczyńska
Wiktor Olszowy Wpływ epidemii dżumy w XIV w. na kształtowanie się społeczeństwa

europejskiego

Tomasz Stefanek
Mateusz Kostecki Dlaczego Kain zabił Abla? – podstawy psychologii zła Barbara Pomiechowska
Miłosz Wieczór Witold Gombrowicz a ideologia komunistyczna Leopold Hess
Justyna Zygmunt Film PRL i jego znaczenie na przestrzeni lat Agata Stasik
Tomasz Kleszcz Sposoby przeciwdziałania nieefektywności rynku – propozycje szkoły austriackiej Marta Kołczyńska
Rafał Belka Efektywny socjalny system gospodarczy – oksymoron czy realna alternatywa dla

liberalizmu ekonomicznego? Przykład Szwecji

Marta Kołczyńska
Aleksandra Chmielewska Sztuka uwikłana w historię. Twórczość Dymitra Szostakowicza Weronika Czyżewska
Stanisław Kostyra O rewizję rewizji. Historyczna wartość przekazu Wincentego Kadłubka o śmierci św. Stanisława Bpa Krzysztof Niewiadomski
Joanna Kazimierczak Działalność artystyczna w „małym państwie wielkich nadziei”, czyli Księstwo Warszawskie a sztuka Damian Jasiński
Eliza Tymiańska Flotylla Wolności czy prowokacji? Małgorzata Adamczyk
Michał Gulczyński Czy w amerykańskich filmach słyszymy amerykańską muzykę? Damian Jasiński
Aleksander Kotarski System bezpieczeństwa w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku Mateusz Grochowski

Zaproszeni goście

prof. Tadeusz Sławek, The Doors of Perception. Rock’n’roll jako forma duchowości, 25 – 26 VII
dr Marta Bucholc, Czternasty do stołu. Jak miasto stworzyło nowoczesność, 27 – 28 VII
dr Mikołaj Pawlak, Metodologia badania układu nerwowego, 30 VII
dr hab. Dariusz Jemielniak, Paradygmaty w naukach społecznych, 31 VII – 1 VIII

Koordynatorzy

Agata Stasik, Bartosz Helfer, Marta Kołczyńska