Termin

Termin: 15-24 września 2008 r.
Miejsce: Białowieża, ośrodek “Ostoja”

Warsztaty

Prowadzący

Tytuł warsztatów

Małgorzata Adamczyk
Aleksandra Bilewicz
Dialog międzyreligijny
Weronika Czyżewska
Agnieszka Podpora
Polacy, Niemcy, Żydzi – oswajanie pamięci. Antropologia wybranych problemów kulturowego pogranicza
Adam Gendźwiłł
Agata Stasik
Co nam mówią sondaże społeczne?
Adam Izdebski Antyczne chrześcijaństwo
Aleksandra Kremer Poezja wizualna
Joanna Kulas „Faust” Johanna Wolfganga von Goethego
Marcin Raiman Metafory pojęciowe
Tymon Słoczyński Formalne modele decyzyjne
Tomasz Stefanek Filozofia polityczna Platona
Joanna Walewska Sztuka nowych mediów

 

Referaty

Uczestnik

Tytuł referatu

Opiekun naukowy

Karolina Brożyńska „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego Adam Izdebski
Przemysław Brzuszczak Od Października ’56 do anty-Października, czyli o coraz bardziej nieziszczalnych nadziejach Adam Gendźwiłł
Bartłomiej Czajka Przemiany społeczne i polityczne w Atenach w V w. i I połowie IV w. Tomasz Stefanek
Jan Wawrzyniec Czarnecki Akty mowy Małgorzata Adamczyk
Joanna Durlik Żeby język giętki… – czyli o funkcjach języka Marcin Raiman

Agnieszka Podpora

Anna Gańko Strach pomiędzy słowami M. Sępa Szarzyńskiego Joanna Kulas
Agata Grzybowska Powrót w nieznane – obraz aliji w „Opowieści o miłości i mroku” i „Tam gdzie wyją szakale” Amosa Oza Agnieszka Podpora
Maciej Kensicki Św. Jadwiga Andegaweńska – polski król czy królowa? Weronika Czyżewska
Anna Marko Związki frazeologiczne nazywające komunikacyjne zachowania niewerbalne Marcin Raiman
Emilia Mazik Filozoficzne inspiracje sztuki surrealizmu Joanna Walewska
Karolina Michałowska Problematyka maski w malarstwie w kontekście społecznym Joanna Kulas
Aleksander Mocek Wiara i intelekt w twórczości J.S. Bacha – na przykładzie „Pasji wg św. Jana” Adam Izdebski
Robert Mróz Wizerunek kobiety Europejki we współczesnym kinie Joanna Walewska
Martyna Nowicka Gdzie „macie swoich poetów”? Kilka słów o nowych strategiach docierania do czytelnika Aleksandra Kremer
Natalia Pałczyńska Eseistyczny charakter „Dziennika” W. Gombrowicza Agnieszka Podpora
Adam Pasierbek Głupota jako maska dla mądrości w kulturze europejskiej – od sokratejskiej ironii do Erazma z Rotterdamu Aleksandra Bilewicz
Olga Rodak Drohobycz – dzisiaj Weronika Czyżewska
Liliana Sak Dzieciobójstwo w mitologii starożytnych Greków Małgorzata Adamczyk
Szymon Skorupski Przewartościowanie wartości w filozofii Nietzschego – dialog w świecie wartości, czy postępujący nihilizm Aleksandra Bilewicz
Małgorzata Stanik Emocje a niewystarczalność języka Marcin Raiman
Małgorzata Waluk Logos kontra mit? Założenia „naukowego obrazu świata”, przeświadczenia, wierzenia a postulaty racjonalizmu Agata Stasik
Bartosz Wołodkiewicz O jaką wolność? Szkic myśli neoliberalnej Agata Stasik
Bartłomiej Woźniak Czy korona królewska przynosiła Piastom pecha? Pierwsze polskie koronacje królewskie i ich skutki Tomasz Stefanek
Izabella Budryn Mecenat Izabeli Czartoryskiej Aleksandra Kremer
Paweł Siechowicz Teatr wielkości poczekalni u lekarza – tendencje we współczesnym polskim teatrze Tymon Słoczyński

Zaproszeni goście

  • prof. Anna Jedynak z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, której warsztaty poświęcone były non-violence communication,
  • dr Marta Bucholc z Instytutu Socjologii UW, która na podstawie książki Jacka Dukaja Inne pieśni próbowała wspólnie z uczestnikami pokazać kluczowe problemy badawcze socjologii,
  • dr Michał Bilewicz z Instytutu Psychologii UW, którego warsztaty dotyczyły psychologii społecznej,
  • Maria Mach z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, absolwentka filozofii, która wspólnie z uczestnikami obozu pracowała nad lekturą Hippiasza Mniejszego Platona.

Koordynatorzy

Agnieszka Podpora, Aleksandra Kremer