Zapraszamy na Wioskę Olimpijską 2020 – szczegóły wkrótce!

Wioska Olimpijska to organizowany i prowadzony przez studentów Collegium wakacyjny obóz naukowy przeznaczony dla licealistów – laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Przez ponad tydzień studenci Collegium, uczniowie szkół średnich oraz zaproszeni goście tworzą jedyne w swoim rodzaju intelektualno-społeczne „laboratoria” będące przestrzenią wymiany doświadczeń, wzajemnych inspiracji i poszukiwanie nowych idei. Celem tej inicjatywy jest rozwój poznawczy i poszerzanie horyzontów intelektualnych uzdolnionej młodzieży, rozbudzanie jej ciekawości świata, przygotowanie do studiów poprzez nacisk na krytycyzm, rzetelny warsztat naukowy oraz otwartość na nowe dziedziny i metodologie, a także umożliwienie studentom Collegium zdobycia lub pogłębienia swoich doświadczeń dydaktycznych w szczególnie atrakcyjnych warunkach.

Kontakt z młodymi naukowcami staje się dla uczniów wydarzeniem formującym, kształtującym ich osobowość i często wpływającym na decyzje o podjęciu pracy naukowej w przyszłości.

Udział w Wiosce Olimpijskiej jest bezpłatny. Obecnie projekt organizowany jest dzięki mecenatowi Miasta Krakowa.

Obecna edycja programu

Wioska Olimpiska w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się latem w Krakowie.

Przebieg programu

1. Rekrutacja

Rekrutacja uczestników Wioski Olimpijskiej odbywa się poprzez wysłanie wymaganych dokumentów na adres  wioska.olimpijska@ci.edu.pl.  Przed otwarciem naboru zgłoszeń na stronie internetowej Collegium Invisibile publikowany jest folder informacyjny Wioski, zawierający między innymi katalog kilkunastu warsztatów zaproponowanych przez studentów Collegium, z których aplikujący wybierają interesujące ich zajęcia.

Organizatorzy wraz z radą naukową wybierają 20-25 najlepszych zgłoszeń.

2. Obóz naukowy

Każdy licealista uczestniczy w dwóch warsztatach, trwających 12 godzin lekcyjnych (6 dni po 2 godziny). Studenci Collegium prowadzą kursy w niewielkich grupach – dzięki temu zajęcia zyskują seminaryjny charakter. Warsztaty mają na celu zgłębianie wybranych aspektów danej dziedziny, wprowadzenie uczestników w podstawy warsztatu naukowego i wykształcenie interdyscyplinarnego podejścia do problemów naukowych, prawie niepraktykowanego w kształceniu na poziomie średnim.

Wykłady zaproszonych gości — wybitnych profesorów i pracowników naukowych – okazją są okazją do pierwszych kontaktów ze środowiskiem akademickim.

Choć program naukowy Wioski Olimpijskiej jest rozbudowany, istotnym elementem obozu jest również wspólne zwiedzanie Krakowa i poznawanie jego życia kulturalnego a także wieczory integracyjne, pozwalające wszystkim uczestnikom lepiej się poznać.

Historia

Pierwsza Wioska Olimpijska odbyła się w Białowieży w 2008 roku, kolejne miały miejsce w Pałacu Biskupów Poznańskich w Ciążeniu. Wyjazdy trwały od 7 do 10 dni w okresie wakacyjnym.

Program obozu naukowego wzorowany jest na Szkołach Letnich Collegium Invisibile, organizowanych dla podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci od 1999 roku. Każda z osiemnastu edycji była wielkim sukcesem, dlatego zastosowano sprawdzoną formułę również przy organizacji Wioski Olimpijskiej.

Dotychczas zorganizowano edycje sześć edycji projektu — w 200820092010,  2014 oraz 2018 i 2019 roku.

Wydarzeniom patronowały komitety olimpiad przedmiotowych, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zeszłoroczną edycję projektu wsparł Uniwersytet Jagielloński, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Dworek Białoprądnicki, Project Access, British Alumni Society, University of Oxford Polish Society oraz University of Cambridge Polish Society.

Koordynacja programu

W roku akademickim 2019/2020 organizacją projektu zajmuje się Komitet Organizacyjny Wioski Olimpijskiej 2020, działający w porozumieniu z Zarządem Collegium Invisibile.

Kontakt: wioska.olimpijska@ci.edu.pl

Finansowanie

Wydarzenie współfinansowanie ze środków Działu Promocji Miasta Kraków oraz Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile.

Statystyki

  • 210 zgłoszeń do programu
  • 94 laureatów z 10 różnych olimpiad przedmiotowych
  • 60 zaangażowanych studentów Collegium Invisibile
  • 43 przeprowadzone warsztaty naukowe
  • 10 zaproszonych pracowników naukowych
 • 94 wygłoszone przez młodzież referaty

Poprzednie edycje