Idea

Program przeznaczony jest dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i ma formę obozu naukowego organizowanego przez studentów Collegium Invisibile. Licealiści biorą udział w intensywnych warsztatach naukowych z interesujących ich dziedzin oraz prezentują referaty przygotowane pod opieką studentów. Mają również okazję wysłuchać wykładów zaproszonych pracowników uniwersyteckich.

Celem Wioski Olimpijskiej jest rozwój poznawczy i poszerzenie horyzontów intelektualnych szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podczas gdy szkoły często nie mogą zapewnić indywidualnej pomocy utalentowanym uczniom, każdy uczestnik jeszcze przed wyjazdem ma przydzielonego opiekuna, który zapewnia wsparcie przy pracy badawczej i inspiruje do podejmowania kolejnych tematów. Wyjątkowe są również przeprowadzane przez studentów Collegium zajęcia warsztatowe – rzetelnie przygotowane, prowadzone z zaangażowaniem i pasją do przedmiotu, rozbudzają ciekawość świata i motywują do zdobywania wiedzy. Kontakt z młodymi naukowcami staje się dla uczniów wydarzeniem formującym, kształtującym ich osobowość i często wpływającym na decyzje o podjęciu pracy naukowej w przyszłości.

Przebieg programu

1. Rekrutacja

Zaproszenie do udziału w Wiosce Olimpijskiej przekazywane jest laureatom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych przez komitety olimpijskie i szkoły. Rekrutacja odbywa się przez stronę internetową ci.edu.pl. Kandydaci wysyłają listy motywacyjne, gdzie poza prezentacją osiągnięć naukowych, opisują swoją działalność społeczną i sukcesy artystyczne. Wybierają również warsztaty z katalogu kilkudziesięciu zajęć zaproponowanych przez studentów Collegium.

Organizatorzy wraz z radą naukową wybierają 20-25 najlepszych zgłoszeń.

2. Obóz naukowy

Każdy licealista uczestniczy w dwóch warsztatach, trwających 12 godzin lekcyjnych (6 dni po 2 godziny). Studenci Collegium prowadzą kursy w zespołach 3-4-osobowych – dzięki małym grupom zajęcia zyskują seminaryjny charakter. Kursy mają na celu zgłębianie wybranych aspektów danej dziedziny, wprowadzenie uczestników w podstawy warsztatu naukowego i wykształcenie interdyscyplinarnego podejścia do problemów naukowych, prawie nie praktykowanego w kształceniu na poziomie średnim.

Prowadzone są również wykłady zaproszonych gości – wybitnych profesorów i pracowników naukowych, dając okazję do pierwszych kontaktów ze środowiskiem akademickim.

Zadaniem uczniów jest przygotowanie i wygłoszenie referatu z wybranej przez siebie tematyki. Jeszcze przed przyjazdem odbywają się konsultacje z wyznaczonym opiekunem, studentem Collegium, który pomaga w skonstruowaniu ciekawego wystąpienia na wysokim poziomie. Praca nad referatami i ich publiczne wygłoszenie ma doskonalić potrzebną na studiach (a także po ich ukończeniu) umiejętność rzetelnego i atrakcyjnego przedstawiania wyników swojej pracy.

Choć program naukowy Wioski Olimpijskiej jest dość napięty, organizowane są też wycieczki krajoznawcze, odkrywające walory przyrodnicze okolicy, a także wieczory integracyjne, pozwalające wszystkim uczestnikom lepiej się poznać i wymieniać doświadczenia.

Efekty

Laureaci olimpiad, uczestnicząc w zajęciach na poziomie uniwersyteckim, zyskują pogłębioną wiedzę z interesujących ich dziedzin, kształcą myślenie analityczne i krytyczne oraz nabywają warsztat metodologiczny. Praktykują również umiejętność dyskusji i prezentacji. Podczas Wioski Olimpijskiej wybitnie uzdolnieni uczniowie otrzymują bezinteresowne wsparcie młodych naukowców, dzięki któremu mogą rozwijać swój ogromny potencjał.

Historia

Pierwsza Wioska Olimpijska odbyła się w Białowieży w 2008 roku, kolejne miały miejsce w Pałacu Biskupów Poznańskich w Ciążeniu. Wyjazdy trwały od 7 do 10 dni w okresie wakacyjnym.

Program obozu naukowego wzorowany jest na Szkołach Letnich Collegium Invisibile, organizowanych dla podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci od 1999 roku. Każda z osiemnastu edycji była wielkim sukcesem, dlatego zastosowano sprawdzoną formułę również przy Wiosce Olimpijskiej.

Dotychczas zorganizowano cztery edycje – w 2008, 2009, 2010 i 2014 roku.

Wydarzeniom patronowały komitety olimpiad przedmiotowych, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poprzednie edycje

Statystyki

  • 210 zgłoszeń do programu
  • 94 laureatów z 10 różnych olimpiad przedmiotowych
  • 60 zaangażowanych studentów Collegium Invisibile
  • 43 przeprowadzone warsztaty naukowe
  • 10 zaproszonych pracowników naukowych
  • 94 wygłoszone przez młodzież referaty

Koordynacja programu

W roku akademickim 2017/2018 organizacją zajmuje się Zarząd Collegium Invisibile.

Kontakt: info@ci.edu.pl