Idea

Wioska Olimpijska to prestiżowy wakacyjny obóz naukowy dedykowany laureatom i finalistom Olimpiad licealnych. Inicjatywa organizowana jest przez członków Collegium Invisibile, studiujących na takich uczelniach jak Cambridge, Oxford, Princeton, Uniwersytet Kopenhaski, UJ, UW. Program przeznaczony jest dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i ma formę obozu naukowego organizowanego przez studentów Collegium Invisibile. Licealiści biorą udział w intensywnych warsztatach naukowych z interesujących ich dziedzin oraz prezentują referaty przygotowane pod opieką studentów. Mają również okazję wysłuchać wykładów zaproszonych pracowników uniwersyteckich.

Celem Wioski Olimpijskiej jest rozwój poznawczy i poszerzenie horyzontów intelektualnych szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podczas, gdy szkoły często nie mogą zapewnić indywidualnej pomocy utalentowanym uczniom, każdy uczestnik jeszcze przed wyjazdem ma przydzielonego opiekuna, który zapewnia wsparcie przy pracy badawczej i inspiruje do podejmowania kolejnych tematów. Zajęcia warsztatowe przeprowadzane przez studentów Collegium są również wyjątkowe — rzetelnie przygotowane, prowadzone z zaangażowaniem i pasją do przedmiotu, rozbudzają ciekawość świata i motywują do zdobywania wiedzy. Kontakt z młodymi naukowcami staje się dla uczniów wydarzeniem formującym, kształtującym ich osobowość i często wpływającym na decyzje o podjęciu pracy naukowej w przyszłości.

Przebieg programu

1. Rekrutacja

Zaproszenie do udziału w Wiosce Olimpijskiej przekazywane jest laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych przez komitety olimpijskie i szkoły. Rekrutacja odbywa się poprzez wysłanie wymaganych dokumentów na adres wioska.olimpijska@ci.edu.pl. Kandydaci wysyłają listy motywacyjne, gdzie poza prezentacją osiągnięć naukowych, opisują swoją działalność społeczną i sukcesy artystyczne. Wybierają również warsztaty z katalogu kilkunastu zajęć zaproponowanych przez studentów Collegium.

Organizatorzy wraz z radą naukową wybierają 20-25 najlepszych zgłoszeń.

Wioska Olimpijska 2018 — REKRUTACJA

Tegoroczna Wioska Olimpijska odbędzie się w Krakowie. Spis oferowanych zajęć i opis przebiegu Wioski są dostępne w załączonym folderze informacyjnym. Na zgłoszenia czekamy do 24.06.2018.

Udział w obozie jest bezpłatny. Członkowie Collegium Invisibile działają pro publico bono, a projekt realizowany jest dzięki mecenatowi Miasta Kraków.

Pobierz folder informacyjny o wiosce olimpijskiej

Harmonogram rekrutacji

 • 24.06.2018, 23:59 – ostateczny termin przesyłania zgłoszeń
 • 01.07.2018 ogłoszenie wyników rekrutacji
 • 01.07-23.08.2018 czas na przygotowanie referatu i przeczytanie tekstów przygotowawczych, rozesłanych przez prowadzących zajęć
 • 25.08-02.09.2018 – przebieg Wioski Olimpijskiej

Wymagania rekrutacyjne

 • tytuł Laureata lub Finalisty Olimpiady szkół średnich zwalniającej z pisania matury
 • ukończenie 18. roku życia przed dniem rozpoczęcia obozu
 • niebycie czynnym studentem uczelni wyższej

Wymagane dokumenty

Żeby złożyć zgłoszenie na Wioskę Olimpijską należy przesłać na adres wioska.olimpijska@ci.edu.pl:

 1. formularz zgłoszeniowy Wioska-Olimpijska-2018-formularz-zgłoszeniowy-dla-aplikujących;
 2. skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu Finalisty lub Laureata z Olimpiady przedmiotowej zwalniającej z pisania egzaminu maturalnego;
 3. list motywacyjny (450-500 słów) uzasadniający chęć uczestnictwa w obozie.

 

Zapraszamy do aplikowania i życzymy powodzenia!

2. Obóz naukowy

Każdy licealista uczestniczy w dwóch warsztatach, trwających 12 godzin lekcyjnych (6 dni po 2 godziny). Studenci Collegium prowadzą kursy w zespołach 3–4-osobowych— dzięki małym grupom zajęcia zyskują seminaryjny charakter. Kursy mają na celu zgłębianie wybranych aspektów danej dziedziny, wprowadzenie uczestników w podstawy warsztatu naukowego i wykształcenie interdyscyplinarnego podejścia do problemów naukowych, prawie nie praktykowanego w kształceniu na poziomie średnim.

Prowadzone są również wykłady zaproszonych gości — wybitnych profesorów i pracowników naukowych, dając okazję do pierwszych kontaktów ze środowiskiem akademickim.

Zadaniem uczniów jest przygotowanie i wygłoszenie referatu z wybranej przez siebie tematyki. Jeszcze przed przyjazdem odbywają się konsultacje z wyznaczonym opiekunem, studentem Collegium, który pomaga w skonstruowaniu ciekawego wystąpienia na wysokim poziomie. Praca nad referatami i ich publiczne wygłoszenie ma doskonalić potrzebną na studiach (a także po ich ukończeniu) umiejętność rzetelnego i atrakcyjnego przedstawiania wyników swojej pracy.

Choć program naukowy Wioski Olimpijskiej jest dość napięty, organizowane są też wycieczki krajoznawcze, odkrywające walory przyrodnicze okolicy, a także wieczory integracyjne, pozwalające wszystkim uczestnikom lepiej się poznać i wymieniać doświadczenia.

Efekty

Laureaci i finaliści olimpiad, uczestnicząc w zajęciach na poziomie uniwersyteckim, zyskują pogłębioną wiedzę z interesujących ich dziedzin, kształcą myślenie analityczne i krytyczne oraz nabywają warsztat metodologiczny. Praktykują również umiejętność dyskusji i prezentacji. Podczas Wioski Olimpijskiej wybitnie uzdolnieni uczniowie otrzymują bezinteresowne wsparcie młodych naukowców, dzięki któremu mogą rozwijać swój ogromny potencjał.

Historia

Pierwsza Wioska Olimpijska odbyła się w Białowieży w 2008 roku, kolejne miały miejsce w Pałacu Biskupów Poznańskich w Ciążeniu. Wyjazdy trwały od 7 do 10 dni w okresie wakacyjnym.

Program obozu naukowego wzorowany jest na Szkołach Letnich Collegium Invisibile, organizowanych dla podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci od 1999 roku. Każda z osiemnastu edycji była wielkim sukcesem, dlatego zastosowano sprawdzoną formułę również przy Wiosce Olimpijskiej.

Dotychczas zorganizowano cztery edycje — w 2008, 2009, 2010 i 2014 roku.

Wydarzeniom patronowały komitety olimpiad przedmiotowych, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poprzednie edycje

Statystyki

 • 210 zgłoszeń do programu
 • 94 laureatów z 10 różnych olimpiad przedmiotowych
 • 60 zaangażowanych studentów Collegium Invisibile
 • 43 przeprowadzone warsztaty naukowe
 • 10 zaproszonych pracowników naukowych
 • 94 wygłoszone przez młodzież referaty

Koordynacja programu

W roku akademickim 2017/2018 organizacją zajmuje się Zarząd Collegium Invisibile.

Kontakt: wioska.olimpijska@ci.edu.pl

Finansowanie

Wydarzenie współfinansowanie ze środków Działu Promocji Miasta Kraków, Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ”Bratniak” oraz Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile.