Idea

Szkoła Letnia to organizowany co roku obóz naukowy, podczas którego studenci Collegium Invisibile i podopieczni Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci spędzają razem inspirujący tydzień wypełniony nauką. Dzięki zajęciom i aktywnościom składającym się na intensywny program obozu uzdolnieni maturzyści z całej Polski mają okazję by poszerzyć swoje intelektualne horyzonty oraz wykształcić umiejętności potrzebne podczas studiów. Dla studentów Collegium Szkoły Letnie stanowią z kolei szanse zdobycia pierwszych doświadczeń dydaktycznych oraz podzielenia się swoją pasją naukową z młodszymi kolegami i koleżankami. Collegium Invisibile wraz z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci organizuje Szkoły Letnie od 1999 roku.

Przebieg programu

Na program szkoły letniej składają się prowadzone przez studentów Collegium zajęcia warsztatowe, wygłaszane przez maturzystów referaty oraz wykłady gości. Często podczas szkoły organizowane są dodatkowe wydarzenia takie jak debaty czy wycieczki krajoznawcze.

Zajęcia warsztatowe przygotowują studenci Collegium Invisibile specjalizujący się w różnych dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych oraz przyrodniczych.  Studenci Collegium prowadzą zajęcia indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Każdy uczestnik Szkoły Letniej uczestniczy w dwóch wybranych przez siebie kursach. Zajęcia warsztatowe trwają co najmniej pięć godzin dziennie. Ponadto każdego dnia uczniowie poświęcają część wieczora na przygotowanie się do zajęć. Dzięki małym grupom zajęcia mają prawdziwie seminaryjny charakter. Mają one na celu zgłębianie wybranych aspektów danej dziedziny oraz wprowadzenie uczestników w podstawy warsztatu naukowego i oswojenie ich z formą akademickiego seminarium.

Referaty przygotowują i wygłoszają uczestnicy Szkoły Letniej. Każde wystąpienie trwa kwadrans i dotyczy dowolnie wybranej tematyki związanej z zainteresowaniami naukowymi uczestników. Wystąpienia prezentowane są wieczorami i poddawane pod dyskusję na forum Szkoły. Referentom, jeszcze przed przyjazdem na obóz, wyznaczani są indywidualni opiekuni – studenci Collegium – których zadaniem jest wsparcie w skonstruowaniu spójnego, jasnego i mieszczącego się w czasie wystąpienia. Praca nad referatami i ich publiczne wygłoszenie ma doskonalić potrzebną na studiach umiejętność rzetelnego i atrakcyjnego przedstawiania wyników swojej pracy. Celem tej części programu jest również usprawnienie kompetencji zabierania głosu w dyskusji i argumentowania przy zachowaniu reguł kulturalnej debaty.

Wykłady gości 
prowadzone są przez zaproszonych przez Collegium młodych naukowców oraz uznanych profesorów.

Poprzednie edycje

Statystyki

Szkoła Letnia 2014

Koordynacja programu

W roku akademickim 2016/2017 koordynatorem programu jest Aleksander Palikot.

Kontakt: info@ci.edu.pl

Zobacz inne części PIRAMIDY WIEDZY