Szkoła Letnia jest częścią Piramidy Wiedzy.


Program ten przeznaczony jest dla zdolnej młodzieży licealnej – podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Szkoły Letnie organizowane są od 1999 roku. Co roku w trakcie szkolnych wakacji studenci Collegium Invisibile spędzają tydzień wypełniony nauką z tegorocznymi maturzystami.

Na czym polegają Szkoły Letnie CI?

Podczas Szkoły studenci Collegium przeprowadzają sześciodniowe warsztaty naukowe, zaś podopieczni Funduszu wygłaszają referaty z interesujących ich dziedzin wiedzy, przygotowane pod opieką studentów Collegium. Ponadto zaproszeni przez Collegium pracownicy naukowi prowadzą dla młodzieży warsztaty i wykłady.

Po co to robimy?

Szkoły Letnie mają na celu poszerzenie horyzontów intelektualnych oraz rozbudzenie zainteresowań naukowych ich uczestników. Ponadto mają one im pomóc w wykształceniu umiejętności przydatnych w świecie akademickim. Dla studentów Collegium Szkoły Letnie stanowią z kolei szanse zdobycia pierwszych doświadczeń dydaktycznych oraz podzielenia się swoją pasją naukową z młodszymi kolegami i koleżankami.

Koordynacja programu

W roku akademickim 2016/2017 koordynatorem programu jest Aleksander Palikot.

Kontakt: info@ci.edu.pl

Szkoła Letnia 2016Szkoła Letnia 2015

Szkoła Letnia 2014

Zobacz inne części PIRAMIDY WIEDZY