Idea

Szkoła Letnia to organizowany i prowadzony przez studentów Collegium wakacyjny obóz naukowy przeznaczony dla zdolnych licealistów, stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Przez ponad tydzień studenci Collegium, uczniowie szkół średnich oraz zaproszeni goście tworzą jedyne w swoim rodzaju intelektualno-społeczne „laboratoria” będące przestrzenią wymiany doświadczeń, wzajemnych inspiracji i poszukiwanie nowych idei. Celem tej inicjatywy jest rozwój poznawczy i poszerzanie horyzontów intelektualnych uzdolnionej młodzieży oraz umożliwienie studentom Collegium zdobycia lub pogłębienia doświadczeń dydaktycznych w szczególnie atrakcyjnych warunkach.

Informacje dla uczestników

Obóz edukacyjny Collegium opiera się na innowacyjnej, wypracowanej przez lata, formule. Na jego program składa się prowadzone przez studentów Collegium tygodniowe zajęcia warsztatowe, przygotowywane przez maturzystów referaty, wykłady gościnne, debaty oraz dodatkowe wydarzenia kulturalne.

Szkoła Letnia przeznaczona jest dla absolwentów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, odbywa się w należącym do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pałacu biskupim w Ciążeniu. W dwudziestu zorganizowanych przez nas letnich obozach naukowych udział wzięło ponad 252 studentów oraz 358 licealistów.

Na program Szkoły Letniej składają się prowadzone przez studentów Collegium zajęcia warsztatowe, wygłaszane przez maturzystów referaty oraz wykłady gości. Często podczas szkoły organizowane są dodatkowe wydarzenia takie jak debaty czy wycieczki krajoznawcze.

Zajęcia warsztatowe przygotowują studenci Collegium Invisibile specjalizujący się w różnych dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych oraz przyrodniczych.  Studenci Collegium prowadzą zajęcia indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Każdy uczestnik Szkoły Letniej uczestniczy w dwóch wybranych przez siebie kursach. Zajęcia warsztatowe trwają co najmniej pięć godzin dziennie. Ponadto każdego dnia uczniowie poświęcają część wieczora na przygotowanie się do zajęć. Dzięki małym grupom zajęcia mają prawdziwie seminaryjny charakter. Mają one na celu zgłębianie wybranych aspektów danej dziedziny oraz wprowadzenie uczestników w podstawy warsztatu naukowego i oswojenie ich z formą akademickiego seminarium.

Referaty przygotowują i wygłaszają uczestnicy Szkoły Letniej. Każde wystąpienie trwa kwadrans i dotyczy dowolnie wybranej tematyki związanej z zainteresowaniami naukowymi uczestników. Wystąpienia prezentowane są wieczorami i poddawane pod dyskusję na forum Szkoły. Referentom, jeszcze przed przyjazdem na obóz, wyznaczani są indywidualni opiekuni – studenci Collegium – których zadaniem jest wsparcie w skonstruowaniu spójnego, jasnego i mieszczącego się w czasie wystąpienia. Praca nad referatami i ich publiczne wygłoszenie ma doskonalić potrzebną na studiach umiejętność rzetelnego i atrakcyjnego przedstawiania wyników swojej pracy. Celem tej części programu jest również usprawnienie kompetencji zabierania głosu w dyskusji i argumentowania przy zachowaniu reguł kulturalnej debaty.

Wykłady gości prowadzone są przez zaproszonych przez Collegium młodych naukowców oraz uznanych profesorów z lokalnych ośrodków akademickich. Co roku zapraszamy inspirujących naukowców gotowych zarazić swoją pasją uczestników obozów oraz odkryć przed nimi nowe sposoby myślenia oraz problemy.

Koordynacja

W roku akademickim 2018/2019 koordynatorem programu jest Maria Różańska.

Kontakt: info@ci.edu.pl

Poprzednie edycje

Zobacz inne części PIRAMIDY WIEDZY