Idea

Program Pierwszy Tutor opiera się na indywidualnej pracy badawczej uzdolnionych licealistów pod opieką studentów Collegium. Współpraca ma na celu wykształcenie u licealistów nawyku systematycznej pracy badawczej oraz przydatnych w późniejszym życiu naukowym umiejętności: poszukiwania, gromadzenia i selekcji materiałów, krytycznej lektury źródeł, wyciągania wniosków ze zgromadzonych informacji, formułowania własnych hipotez i prezentowania wyników swojej pracy. Dla studentów Collegium program Pierwszy Tutor jest okazją do zdobycia doświadczenia dydaktycznego: pracy z zainteresowanymi tymi samymi dziedzinami podopiecznymi, ukierunkowywania ich poszukiwań naukowych, oceniania wyników pracy, a także doboru odpowiednich środków do stałego podnoszenia poziomu.

Regularna całoroczna współpraca zwieńczona jest trzydniowym obozem, który odbywa się na początku jesieni. Podczas obozu licealiści prezentują wyniki swoich badań, biorą udział w wykładach i dyskusjach oraz przygotowywanym specjalnie dla nich programie kulturalnym.

W ramach programu Pierwszy Tutor umożliwiliśmy rozpoczęcie indywidualnej pracy badawczej 124 uzdolnionym licealistom. Program pierwszy tutor organizowany jest we współpracy z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci.

Informacje dla uczestników

Program rozpoczyna się od wypełnienia ankiety przez członków Collegium Invisibile zainteresowanych prowadzeniem tutorialu, w której opisują dziedziny, w jakich się specjalizują oraz propozycje tematów, jakimi chcieliby się zająć z podopiecznymi. Tak przygotowane sylwetki Pierwszych Tutorów przekazywane są Krajowemu Funduszowi na Rzecz Dzieci.

Następnie licealista z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci na podstawie broszury z opisem Tutorów wybiera studenta lub studentów Collegium, z którymi chciałby współpracować. Zgłoszenie polega na napisaniu listu motywacyjnego do wybranego Tutora pierwszego i kolejnego wyboru, w którym uczeń opisuje swoje zainteresowania, osiągnięcia i argumentuje wybór danej osoby.

Zazwyczaj jeden student prowadzi jeden Tutorial, istnieje jednak możliwość podjęcia współpracy z dwójką podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Koordynatorzy Programu przekazują listy motywacyjne studentom. To członkowie Collegium wybierają, dla którego ucznia poprowadzą Tutorial. Co roku zdarzają się sytuacje, w których zarówno po stronie Tutorów, jak i uczniów, pozostają osoby bez pary. Koordynatorzy dokładają wszelkich starań, by wszyscy zainteresowani mieli możliwość nawiązania współpracy, dlatego też zdarzają się pary student-uczeń połączone za radą osób nadzorujących przebieg programu Pierwszy Tutor.

Po nawiązaniu kontaktu, współpracująca para ustala dokładny temat Tutorialu oraz jego ramowy plan, a także bibliografię, który następnie musi zostać przesłany Koordynatorom.

Zwykle studenci i ich podopieczni kontaktują się zdalnie, wymagane jest jednak przynajmniej jedno osobiste spotkanie podczas całorocznej współpracy. Spotkanie może mieć dowolny charakter np. kwerendy bibliotecznej czy wspólnej nauki.

Program Pierwszy Tutor posiada trzy okresy rozliczeniowe:

– połowa lutego

– połowa maja

– koniec sierpnia

Dokładne zamieszczone są w Kalendarzu Studiów oraz przesłane do Tutorów.

W ramach każdego okresu rozliczeniowego Tutor ma obowiązek zdać Koordynatorom relację z postępu prac z podopiecznym. Forma meldunku jest dowolna – mogą to być notatki ucznia z przeczytanych lektur, esej lub protokół z badań. To od Tutora zależy, czy zaliczy swojemu podopiecznemu dany okres rozliczeniowy.

Na zakończenie współpracy podopieczny ma obowiązek napisać obszerniejszą pracę pisemną, jeśli zajmował się dziedzinami humanistycznymi lub dokładne sprawozdanie z prowadzonych badań, jeśli tutorial dotyczył obszarów matematyczno-przyrodniczych.

Zwykle Program kończy się trzydniowym obozem, na którym młodzież z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci ma możliwość przedstawienia wyników całorocznej współpracy, Tutorzy zaś mają okazję wymienienia doświadczeń z pracy z podopiecznymi.

Regularna całoroczna współpraca zwieńczona jest trzydniowym obozem, który odbywa się na początku jesieni. Podczas obozu licealiści prezentują wyniki swoich badań, biorą udział w wykładach i dyskusjach oraz przygotowywanym specjalnie dla nich programie kulturalnym.

W ramach programu Pierwszy Tutor umożliwiliśmy rozpoczęcie indywidualnej pracy badawczej 124 uzdolnionym licealistom. Program pierwszy tutor organizowany jest we współpracy z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci.

Koordynacja

Koordynatorami programu są Dominika Radziun oraz Krzysztof Grzegorczyk.

Kontakt: pierwszy.tutor@gmail.com