Idea

Colloquia Invisibilia to cykl spotkań, podczas których chcemy pochylać się nad wybranymi problemami społecznymi oraz ze świata kultury i nauki, a do dyskusji zapraszamy wybitnych ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych.

Edycja 2017

ŁÓDŹ – 17 maja

Człowiek w ponowoczesności. Zagubiony czy dumny?

12 maja 2017 r., godz.17:00

Łódź, „6 dzielnica”, ul. Piotrkowska 102

Zapraszamy na debatę, w której udział wezmą wybitni eksperci:
mgr Łukasz MACIEJEWSKI – krytyk filmowy i teatralny (Wydział Aktorski PWSFTViT w Łodzi)
dr Joanna MIKSA – filozof (Instytut Filozofii UŁ)
dr Piotr OLKUSZ – teatrolog, kulturoznawca (Instytut Kultury Współczesnej UŁ)
dr Elżbieta WRÓBLEWSKA – psycholog (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)

 

Prowadzenie: Artur Kołodziejczyk – filozof, teolog (Instytut Filozofii UŁ, COLLEGIUM INVISIBILE).

Organizatorem debaty jest COLLEGIUM INVISIBILE
Współorganizator: 6 dzielnica
Patron medialny: Miesięcznik ZNAK

„Duma człowieka jest uzasadniona. Siłą swojego rozumu zaprzągł on siły fizyczne, które umożliwiają rasie ludzkiej stworzenie materialnych warunków dla godnej i twórczej egzystencji. Mimo to współczesny człowiek czuje się zdezorientowany i coraz bardziej przygnębiony. (…) Tworząc nowe i lepsze środki do opanowania natury, dał się pochwycić w ich pułapkę i stracił z pola widzenia cel, który mógłby nadać im sens – zagubił samego człowieka”
– taką diagnozę pod koniec lat 40. ubiegłego stulecia postawił Erich Fromm. Jak jest dzisiaj?

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

WARSZAWA – 22 lutego

Człowiek w epoce Facebooka. Indywidualizm czy kolektywizm?

22 lutego 2017 roku, godz. 17:00, MiTo, ul. Waryńskiego 28.
Wśród gości znajdą się:
prof. MICHAŁ BILEWICZ – psycholog (UW),
dr ANNA PRZYBYLSKA – socjolog (UW).

Patronem honorowym spotkania jest Uniwersytet Warszawski.

„Istota globalnej wioski polega na tym, że jej mieszkańcy żyją obok siebie. Tymczasem nic takiego nie można powiedzieć o społeczeństwie naszej planety, które raczej przypomina anonimowy tłum na jednym z wielkich lotnisk” – tak o współczesnym świecie pisał Ryszard Kapuściński. Jak jest dzisiaj? Kategorie indywidualizm/kolektywizm na gruncie humanistyki mogą stanowić wygodne narzędzie analiz, mogą być także zarzewiem ideologii. Dwa skrajne spojrzenia na rolę jednostki we wspólnocie. Czy indywidualizm może bez przeszkód istnieć obok kolektywizmu? Jak może istnieć „trzecia droga” między ideologią kolektywizmu i indywidualizmu?

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

POZNAŃ – 23 lutego

Przedsiębiorstwa w epoce niepewności

23 lutego 2017 roku, godz. 17:00, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27/29.

Gościem będzie:
prof. MARIAN GORYNIA – ekonomista (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Patronem honorowym spotkania jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Klasyczne teorie ekonomiczne zakładają, że gospodarka zawsze dąży do stanów równowagi, działających niczym magnesy. W praktyce jednak taka racjonalna optymalizacja jest właściwie niemożliwa. To, co w równaniach ekonomicznych oznaczane jest jako „błąd statystyczny” czy „niepewność”, może okazywać się nie tylko zwykłą zmienną losową, lecz czynnikiem decydującym. Na ile i w jaki sposób ciągła, fundamentalna niepewność wpływa na działania przedsiębiorstw? Czy nie należałoby ponownie sięgnąć do wywodzącej się od Schumpetera ekonomii ewolucyjnej?

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

ŁÓDŹ – 24 lutego

Człowiek w epoce Facebooka. Indywidualizm czy kolektywizm?

24 lutego 2017 roku, godz. 17:00, 6 dzielnica, ul. Piotrkowska 102.

Wśród gości znajdą się:
prof. MONIKA PŁATEK – prawniczka (UW),
prof. RYSZARD KLUSZCZYŃSKI – kulturoznawca (UŁ, ASP w Łodzi),
prof. MAREK KOZŁOWSKI – filozof (UŁ).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Patronem medialnym wydarzenia jest Miesięcznik ZNAK.