Biblioteka

Księgozbiór Collegium jest przechowywany na Krakowskim Przedmieściu 3, w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci Collegium mają prawo korzystać z książek na miejscu oraz wypożyczać je do domu.

Wykaz książek Collegium Invisibile