Działalność Collegium Invisibile prowadzona jest przez trzy organy powoływane przez Walne Zgromadzenie Członków. Rada Naukowa sprawuje merytoryczny nadzór na naukową aktywnością członków Stowarzyszenia. Dorocznie wybierany Zarząd kieruje bieżącą działalnością Collegium, a Komisja Rewizyjna pełni funkcję kontrolną i doradczą.

Rada Naukowa Collegium Invisibile


Dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Doktor habilitowany nauk chemicznych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny i rektor Uniwersytetu Warszawskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. W Radzie Naukowej Collegium Invisibile pełni funkcję Przewodniczącego. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Anna Jedynak

Sekretarz Rady Naukowej. Filozof, profesor nauk humanistycznych, zajmująca się rolą poznawczą języka. Wykłada w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Wojciech Nowak

Profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Profesor nauk technicznych, automatyk i informatyk, trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do jego zainteresowań należą systemy wizyjne robotów przemysłowych, systemy sensoryczne, sieci neuronowe oraz biocybernetyka. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Anna Brożek

Filozof i pianistka,. W 2008 uzyskała uniwersytecie habilitację w zakresie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2015 w Akademii Muzycznej w Krakowie habilitację w zakresie sztuki muzycznej. Członek Rady Naukowej Collegium Invisibile, absolwentka Collegium. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Marek Krawczyk

Profesor medycyny, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz transplantologii klinicznej. W latach 2008-2016 rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zobacz biogram.

Zarząd


Aleksander Palikot

Przewodniczący Zarządu 2017/2018. Absolwent studiów licencjackich w zakresie filozofii i porównawczych studiów cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów magisterskich w zakresie socjologii na Uniwersytecie Oksfordzkim i historii intelektualnej na Uniwersytecie Edynburskim. Podejmowana przez niego zróżnicowana tematycznie działalność badawcza organizuje się wokół problemów historii, socjologii i teorii wiedzy. Dotyczy koncepcji Epoki Osi (oraz szerzej porównawczej socjologii filozofii i religii), polskiego Oświecenia (w szczególności „Rodu Ludzkiego” Stanisława Staszica) oraz innych zagadnień związanych z socjologią historyczną i historią intelektualną. Poza tym interesuje się sektorem kreatywnym oraz dziennikarstwem wyjaśniającym. Odbywał staże w agencji badawczej (INQUISIO.research), prodemokratycznej organizacji międzyrządowej (Community of Democracies) oraz międzynarodowym zrzeszeniu europejskich uniwersytetów (Europaeum).

Paulina Gurgul

Doktorantka w Instytucie Filozofii UJ, ukończyła filozofię w ramach MISH oraz elektroniczne przetwarzanie informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała również na Sapienza Università di Roma. Zajmuje się filozofią francuską XX wieku, koncentrując się na związkach filozofii i literatury – jako laureatka Diamentowego Grantu realizuje projekt badawczy Filozoficzne ujęcia wyobraźni poetyckiej. Wokół myśli Gastona Bachelarda. Przewodniczyła Kołu Naukowemu Studentów Filozofii UJ, a aktualnie sprawuje funkcję opiekuna naukowego Sekcji Filozofii Kultury. Stypendystka MNiSW (2015, 2016, 2017), Rektora UJ (2013-2018) oraz Fundacji „Sapere Auso” (2015). W Collegium od 2015 roku.

Dominika Radziun

Jest studentką V roku psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej pracy badawczej skupia się głównie na neuronauce, w tej chwili konkretnie w powiązaniu z plastycznością mózgu u osób niewidomych, co zaprowadziło ją na staże badawcze na Uniwersytecie w Oslo, w Karolinska Insitutet w Sztokholmie i na Uniwersytecie w Cambridge. Była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016), Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016), a także Funduszu Talenty (2013-2017). Do Collegium Invisibile należy od 2015 roku.

Patrycja Danyło

Absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii badań nad starszym i środkowym okresem epoki kamienia. Obecnie zajmuje się ewolucją narracji o Neandertalczyku w kontekście rozwoju metod badawczych i przemian metodologicznych. W Collegium od 2016 roku.

Jakub Sawicki

Doświadczony mishowiec (już prawie pięć lat w Kolegium MISH), dobrze przećwiczony w meandrach mishowania: łączył z poświęceniem prawo i historię. Do Warszawy wrócił po przelotnym romansie z brytyjską akademią, po którym pozostały mu niezapomniane chwile nauki koptyjskiego. Ostatnio zajmował się pluralizmem wartości Izajasza Berlina. Współorganizator TEDxUniversityofWarsaw. Za Vonnegutem przekonany bokononista. W Collegium od 2016 r. W Zarządzie w tym roku będzie zajmował się koordynacją Colloquia Invisibilia.

Komisja Rewizyjna


Katarzyna Szarla

Marta Marciniak

Marek Świdrak

Bartosz Biskup

Mateusz Lewandowski