Collegium jest samorządnym i niezależnym stowarzyszeniem. Działalność „niewidzialnego kolegium” prowadzona jest przez cztery organy, powoływane przez Walne Zgromadzenie Członków. Co roku studenci wybierają spośród siebie członków Zarządu – odpowiedzialnego za zarządzanie Collegium oraz Komisji Rewizyjnej – pełniącej funkcje kontrolne. Gwarantem merytorycznej jakości naszej działalności jest Rada Naukowa, w której zasiadają rektorzy najlepszych polskich uczelni wyższych w Polsce; jej przewodniczącym jest rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada Naukowa Collegium Invisibile


Dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Doktor habilitowany nauk chemicznych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny i rektor Uniwersytetu Warszawskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. W Radzie Naukowej Collegium Invisibile pełni funkcję Przewodniczącego. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Anna Jedynak

Sekretarz Rady Naukowej. Filozof, profesor nauk humanistycznych, zajmująca się rolą poznawczą języka. Wykłada w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Wojciech Nowak

Profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Profesor nauk technicznych, automatyk i informatyk, trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do jego zainteresowań należą systemy wizyjne robotów przemysłowych, systemy sensoryczne, sieci neuronowe oraz biocybernetyka. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Anna Brożek

Filozof i pianistka,. W 2008 uzyskała uniwersytecie habilitację w zakresie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2015 w Akademii Muzycznej w Krakowie habilitację w zakresie sztuki muzycznej. Członek Rady Naukowej Collegium Invisibile, absolwentka Collegium. Zobacz biogram.

Prof. dr hab. Marek Krawczyk

Profesor medycyny, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz transplantologii klinicznej. W latach 2008-2016 rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zobacz biogram.

Zarząd


Maria Różańska

Przewodnicząca Zarządu 2019/2020

Absolwentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jej zainteresowania naukowe początkowo obejmowały immunologię – a w jej ramach pracę w laboratorium, gdzie zajmowała się komórkami NK jako mediatorami działania związków przeciwnowotworowych. Obecnie naukowo zajmuje się kardiologią, m.in. wpływem obturacyjnego bezdechu sennego na nadciśnienie tętnicze. Stypendystka programu Erasmus+, w ramach którego odbyła roczny staż na Uniwersytecie Pierre Marie Curie – Sorbonne w Paryżu. W przyszłości pragnie łączyć praktykę kliniczną w ramach specjalizacji z medycyny wewnętrznej z dalszą pracą naukową. W Collegium Invisibile od 2015r. 

Krzysztof Grzegorczyk

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (z zakresu nauk prawnych). Studiuje historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (w ramach MISH), w 2018 r. skończył też prawo na tej samej uczelni. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym, prawną ochroną dóbr kultury, komparatystyką prawną, historią sztuki późnośredniowiecznej i nowożytnej. Zajmował się dotąd m.in. dziedziczeniem testamentowym i ustawowym, regulacjami dotyczącymi muzealiów, lwowską rzeźbą XVIII wieku. Zaangażowany w działalność kół naukowych: Prawa Cywilnego UJ, Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ, Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ (przewodniczący w roku 2014/15), Studentów Historii Sztuki UJ. Prowadził dodatkowe zajęcia dla studentów z prawa rzymskiego i prawa cywilnego. W Collegium Invisibile od 2015 roku. Od tego czasu realizuje tutorial z zakresu prawa cywilnego pod opieką pana dr. hab. Konrada Osajdy z Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 roku przewodniczący Zarządu. W latach 2015–19 współkoordynował program „Pierwszy Tutor”. Jest byłym stypendystą, a obecnie tutorem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Bardzo lubi zwiedzanie (nie tylko pięknych i nie tylko zabytkowych miejsc), muzykę klasyczną, język niemiecki, audiobooki i wycieczki górskie.

Kinga Mądraszewska

Studentka studiów magisterskich z zakresu filologii romańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja literaturoznawstwo) oraz absolwentka studiów licencjackich na kierunku komparatystyka literacko-kulturowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku akademickim 2016-2017 studiowała literaturę porównawczą na paryskiej Sorbonie (Paris-IV). Jej zainteresowania koncentrują się na literacko-kulturowym obrazie choroby psychicznej. Pracę licencjacką napisała na temat konstytuowania się gatunku fantastyki w oparciu o nowopowstałą dziedzinę medycyny, jaką w XIX wieku była psychiatria (na podstawie dzieł Nervala i Maupassanta). Szczególnie pasjonuje ją literacka postać szaleńca oraz twórczość artystów z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie jest w trakcie pisania pracy magisterskiej, poświęconej powieści azylarnej, który to gatunek miał zapoczątkować Hector Malot. Nie stroni od zgłębiania historii rozwoju psychiatrii w różnych jej kontekstach (m.in. prawnym), co uważa za fascynujące zajęcie. W wolnej chwili oddaje się pisaniu recenzji na popularnych portalach poświęconych literaturze.

Paweł Neumann-Karpiński

Student Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowany zagadnieniami z zakresu filozofii edukacji, (szczególnie niestandardowych metod nauczania oraz wychowania obywatelskiego) oraz historii idei (szczególnie w okresie starożytnym w Egipcie oraz Grecji). Przewodniczył Kołu Naukowemu Studentów Filozofii UJ, aktualnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Sekcji Filozofii Aten Jerozolimy i Aleksandrii KNSF UJ. Studiował także Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i pracował jako doradca finansowy.

Jakub Sawicki

Doświadczony mishowiec (już prawie pięć lat w Kolegium MISH), dobrze przećwiczony w meandrach mishowania: łączył z poświęceniem prawo i historię. Do Warszawy wrócił po przelotnym romansie z brytyjską akademią, po którym pozostały mu niezapomniane chwile nauki koptyjskiego. Ostatnio zajmował się pluralizmem wartości Izajasza Berlina. Współorganizator TEDxUniversityofWarsaw. Za Vonnegutem przekonany bokononista. W Collegium od 2016 r. W Zarządzie w tym roku będzie zajmował się koordynacją Colloquia Invisibilia.

Komisja Rewizyjna


Katarzyna Szarla

Studentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, studiowała również w Instytucie Kultury Polskiej (w ramach Kolegium MISH UW, studia I stopnia). Wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się kliniczne i etyczne aspekty diagnostyki prenatalnej oraz medycyny transplantacyjnej. Szczególnie bliskie są jej teatr i europejskie kino, swoją pasją dzieli się między innymi jako tutorka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W Collegium Invisibile od 2014 roku. Członkini zarządu w roku akademickim 2015/2016 oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w kadencjach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

Bartosz Biskup

Jest studentem filozofii w ramach MISH oraz prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii aktów mowy i ich aspektów filozoficznych oraz prawnych. Interesuje się również filozofią eksperymentalną, metaetyką oraz filozofią humoru. Od 2014 roku jest przewodniczącym Koła Naukowego Filozofii Prawa TBSP UJ. W Collegium Invisibile od 2017 roku. Gdyby nie odkrył ścieżki naukowej, zostałby kucharzem. Dalej to rozważa.

Paulina Gurgul

Jest doktorantką w Instytucie Filozofii UJ, ukończyła filozofię w ramach MISH oraz elektroniczne przetwarzanie informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała również na Sapienza Università di Roma. Zajmuje się filozofią francuską XX wieku, koncentrując się na związkach filozofii i literatury – jako laureatka Diamentowego Grantu realizuje projekt badawczy Filozoficzne ujęcia wyobraźni poetyckiej. Wokół myśli Gastona Bachelarda. Przewodniczyła Kołu Naukowemu Studentów Filozofii UJ, a aktualnie sprawuje funkcję opiekuna naukowego Sekcji Filozofii Kultury. Stypendystka MNiSW (2015, 2016, 2017), Rektora UJ (2013-2020) oraz Fundacji „Sapere Auso” (2015). Członkini Association International Gaston Bachelard oraz International Association for Aesthetics. W Collegium od 2015 roku – prowadziła warsztaty Wątki oniryczne w filozofii i literaturze podczas Szkoły Letniej 2015 oraz brała udział w programie Pierwszy Tutor. W ramach tutorialu z prof. dr hab. Agnieszką Ziołowicz zajmowała się ideą wyobraźni w XIX wieku. Członek zarządu w kadencjach 2015/2016 i 2017/2018 .

Dominika Radziun

Doktorantka w Karolinska Institutet w Sztokholmie. Absolwentka psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się neuroplastycznością, czyli zdolnością ludzkiego mózgu do adaptacji, czym w trakcie studiów zajmowała się podczas 10-miesięcznego pobytu w laboratorium prof. Henrika Ehrssona w Karolinska Institutet i 3-miesięcznego pobytu w laboratorium dr. Tristana Bekinschteina na University of Cambridge. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016, 2017), Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016, 2017), a także Funduszu Talenty (2013-2017). Do Collegium Invisibile należy od 2015 roku.

Agata Wolna

Doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. W 2018 roku ukończyła Psychologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Zajmuje się psychologią języka oraz badaniami neuronalnego podłoża procesów poznawczych u osób dwujęzycznych. W 2016 roku była stypendystką na Ecole Normale Superieure w Paryżu. Jest członkiem Collegium Invisibile od 2017 roku.