Władze 2017 - 2018

Zarząd

Aleksander Palikot – przewodniczący

Patrycja Danyło

Paulina Gurgul

Dominika Radziun

Jakub Sawicki

Komisja rewizyjna

Marek Świdrak

Katarzyna Szarla

Mateusz Lewandowski

Bartosz Biskup

Marta Marciniak

Rada naukowa

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

prof. dr hab. Anna Jedynak

prof. dr hab. Wojciech Nowak

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

prof. dr hab. Anna Brożek

prof. dr hab. Marek Krawczyk