Władze 2016 - 2017

Zarząd

Marta Marciniak – przewodnicząca

Artur Kołodziejczyk

Mateusz Chaberski

Magdalena Góralska

Aleksander Palikot

Komisja rewizyjna

Katarzyna Szarla

Wojciech Kordyzon

Karolina Wątroba

Kacper Kowalczyk

Patrycja Danyło

Rada naukowa

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

prof. dr hab. Anna Jedynak

prof. dr hab. Wojciech Nowak

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

prof. dr hab. Anna Brożek

prof. dr hab. Marek Krawczyk